Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 109-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/12/2015

Ngày chấp nhận: 24/05/2016

Title:

Synthesis of biodiesel from sludge under subcritical condition of methanol and water

Từ khóa:

Biodiesel, bùn thải, cận tới hạn, chất béo trung tính, transester hóa

Keywords:

Biodiesel, sludge, subcritical condition, neutral lipid, transesterification

ABSTRACT

In the presence of water, biodiesel can be produced from the reaction of methanol with feedstock oil under subcritical condition without the need of conventional catalysts such as potassium hydroxide and sulfuric acid. In this study, in-situ transesterification under subcritical condition of methanol and water was studied and compared with conventional catalyzed transesterification method. Sludge was used as raw material. Experimental results showed that fairly high biodiesel conversion rate (90.46%) could be achieved in a reasonable reaction time of 6 hours at 200°C under subcritical condition. The conversion rate reached 97.05% when sulfuric acid was used as catalyst under the reaction condition of 55°C in 24 hours. Since no catalyst was employed in the subcritical condition, the process was simpler and more environmental friendly than traditional methods. In addition, the removal of water was unnecessary since it had been employed as acatalyst under subcritical condition. Therefore, in-situ transesterification under subcritical condition is potentionally applied with low grade feedstocks with high FFA and moisture content.

TÓM TẮT

Biodiesel có thể được tổng hợp từ phản ứng giữa methanol và chất béo
trong nguyên liệu dưới sự hiện diện của nước trong điều kiện cận tới hạn
mà không cần phải sử dụng xúc tác như potassium hydroxide hay acid sulfuric. Trong nghiên cứu này phản ứng chuyển hóa ester trực tiếp (in-situ transesterification) trong điều kiện cận tới hạn sẽ được khảo sát và so sánh với phương pháp sử dụng xúc tác thông thường. Bùn thải được chọn làm nguyên liệu khảo sát. Kết quả thí nghiệm cho thấy hiệu suất chuyển hóa biodisel đạt được khá cao (90,46 %) khi tiến hành phản ứng trong điều kiện cận tới hạn ở 200°C và 6h. Kết quả đạt được khi  sử dụng xúc tác acid sulfuric là 97,05 % ở điều kiện phản ứng là 55°C trong 24h. Do phản ứng được thực hiện trong điều kiện cận tới hạn, không cần phải sử dụng xúc tác nên quy trình tổng hợp rất đơn giản và không gây ô nhiễm môi trường so với khi sử dụng xúc tác. Ngoài ra, trong điều kiện cận tới hạn, nước đóng vai trò như là xúc tác nên việc loại trừ nước trong nguyên liệu là không cần thiết. Phương pháp cận tới hạn được đánh giá là một phương pháp có tiềm năng áp dụng cho các nguồn nguyên liệu chất lượng thấp có hàm lượng acid béo và nước cao.

Trích dẫn: Huỳnh Liên Hương, Hồ Quốc Phong, Nguyễn Thị Nhiễn và Đỗ Thị Hồng Phượng, 2016. Tổng hợp biodiesel từ bùn thải trong điều kiện methanol-nước cận tới hạn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 109-115.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 90-96
Tải về
1 (2013) Trang: 18
Tạp chí: HT Kết nối doanh nghiệ-quản lý-đào tạo lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ĐBSCL
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: World Conference on Oilseed Processing Fats and Oils
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: (Ed.) A. Pandey, Academic Press. CA.
102 (2011) Trang: 9518
Tạp chí: Bioresource Technology
1 (2010) Trang: 7
Tạp chí: 101st AOCS annual meeting Expo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...