Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 30-38
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/06/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Design of rice bran pellet storage silo with capacity of 500 tons

Từ khóa:

Silo, silo tồn trữ, thiết kế silo, silo tồn trữ cám viên

Keywords:

Silo, storage silo, silo design, rice bran pellet storage silo

ABSTRACT

A storage silo nowadays is known as a useful device for storing raw materials and products of rice and rice bran oil processing plants in theMekongDelta. However, most existing storage silos at the plant were imported with high investment costs, and lacked ventilation inside the silo, especially those for rice bran storage in rice bran oil processing plants. The objective of this study is to design a rice bran storage silo with capacity of 500 tons for the storage and preservation of rice bran for bran oil extraction process. This designed silo is based on Eurocode standards, having the ability to withstand winds of 160 km/h and earthquake of magnitude between 6 to 7 on the Richter scale. The designed silo also has the ventilation structures to decrease and limit the rehydration of the product, prevent clots and clogs when storing bran pellets. The designed silo has the diameter of 8.09 m; the overall height of 27.73 m; and the wall thickness of 10 mm, 8 mm, and 6 mm, respectively at different heights. The silo is made of CT3 plate steel. This investment cost is lower than that of imported silos.

TóM TắT

Silo tồn trữ được xem là một thiết bị hữu hiệu cho việc tồn trữ nguyên liệu, sản phẩm ở các nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, dầu cám ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các silo tồn trữ hiện có ở các nhà máy đều nhập từ nước ngoài, chi phí đầu tư cao, có nhược điểm trong việc thông thoáng gió bên trong silo tồn trữ, đặc biệt đối với silo tồn trữ cám viên trong các nhà máy chế biến dầu cám. Mục tiêu của nghiên cứu là thiết kế silo chứa cám viên với năng suất chứa 500 tấn nhằm tồn trữ, bảo quản phục vụ cho quá trình trích ly dầu cám. Thiết kế này dựa theo tiêu chuẩn Eurocode, với khả năng chịu được sức gió 160 km/giờ và độ động đất 6 á 7 độ richte. Thiết kế có bộ phận thông gió trong silo nhằm khả năng chống hút ẩm trở lại của sản phẩm, hạn chế khả năng vón cục, tắt nghẽn silo trong quá trình tồn trữ của cám viên. Kết cấu silo đạt được có kích thước đường kính 8,09 m; tổng chiều cao 27,73 m; bề dày thành silo lần lượt là 10 mm, 8 mm và 6 mm tương ứng với từng độ cao khác nhau, với vật liệu chế tạo là thép tấm CT3. Chi phí đầu tư giảm nhiều so với với thiết bị nhập từ nước ngoài.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 45-51
Tải về
(2015) Trang: 243-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015
(2015) Trang: 677-685
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015
(2015) Trang: 686-692
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015
(2015) Trang: 519-524
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015
(2015) Trang: 525-529
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11/2015
(2015) Trang: 759-763
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV
(2014) Trang: 111
Tạp chí: 2014 Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT), NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan. 31 August to 5 September, 2014
1 (2013) Trang: 907
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần III
1 (2013) Trang: 1096
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần III
1 (2013) Trang: 10
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
1 (2012) Trang: 59
Tạp chí: Argicultural and Bio-systems engineering …
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...