Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 226-232
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Comparative effects of artificial diet and onion leaves on growth, development and fecundity of beet armyworm, Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)

Từ khóa:

Lá hành, nuôi sinh khối, khả năng sinh sản, Spodoptera exigua, sâu xanh da láng, thức ăn nhân tạo

Keywords:

Artificial diet, beet armyworm, mass rearing, onion leaf, Spodoptera exigua

 

ABSTRACT

Amongst five tested formulas of artificial diet and fresh onion leaf, the formula 5, which was composed of mungbean, black-eyed pea, soybean, corn powder, wheatgerm, wheat starch, baking yeast, methyl-p-benzoate, vitamin, ascorbic acid, chloramphenicol, CuSO4.5H2O, MgSO4.5H2O, CaCl2, KH2PO4 and NaCl was the best for development and growth of S.exigua. Survival ratio reached 97% of larvae and 91% of pupae, average weight and size of larvae and pupae were highest, average life cycle of those fed on CT5 was shortest of 19.3 days, sex ratio was 1:1, average number of eggs laid per female reared on CT5 were 350.8 eggs per female, and the egg hatchability was 100%.

TÓM TẮT

Trong 5 loại thức ăn nhân tạo và hành lá, công thức 5 (CT5) chứa thành phần gồm đậu xanh, đậu trắng, đậu nành, bột bắp, bột mì, bột mì tinh, men bia, methyl-p- benzoate, vitamin, ascorbic acid, chloramphenicol, CuSO4.5H2O, MgSO4.5H2O, CaCl2, KH2PO4 và NaCl là tốt nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của sâu xanh da láng, với tỷ lệ sống ở giai đoạn ấu trùng là 97%, tỷ lệ sống ở giai đoạn nhộng là 91%, trọng lượng và chiều dài trung bình ở giai đoạn ấu trùng và nhộng cao nhất, thời gian hoàn thành vòng đời của sâu xanh da láng là 19,3 ngày, tỷ lệ nhộng đực và nhộng cái là 1:1, số lượng trứng trung bình của ngài là 350,8 trứng/, tỷ lệ nở của trứng là 100%.

Trích dẫn: Trịnh Thị Xuân, Trương Thanh Xuân Liên và Trần Văn Hai, 2016. So sánh thức ăn nhân tạo và lá hành lên sự sinh trưởng, phát triển và khả năng sinh sản của sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 226-232.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 233-240
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 88-92
Tải về
(2020) Trang: 617 - 625
Tạp chí: hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10 ngày 22-23 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...