Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 233-240
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Isolation of Nucleopolyhedrovirus (NPV) from the Beet armyworm (Spodoptera exigua Hüber) in the Mekong Delta

Từ khóa:

Baculoviridae,  nucleopolyhedrovirus, PCR, sâu xanh da láng

Keywords:

Baculoviridae, nucleopolyhedrovirus, PCR, Spodoptera exigua

ABSTRACT

The experiment was aimed to identify species of the entomopathogenic virus by using a traditional method (observing symptoms and describing characteristics) and the molecular method based on PCR amplification with specific primers PSF002 and PER001 for nucleopolyhedrovirus (NPV). There were 29 samples from the diseased larva of the beet armyworm, Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) collected in the Mekong Delta. The results from observation and description of the symptoms, as well as the extraction of DNA and PCR amplification with specific primers PER001 and PSF002 indicated that 20 samples had unique fragments approximated 550 bp which was identified nucleopolyhedrovirus belonged to Baculoviridae family. They include seven strains collected in Vinh Long province, five strains in Dong Thap province, three strains in An Giang province and five strains collected in Can Tho city.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm thu thập và định danh vi rút bằng bằng phương pháp truyền thống dựa trên các triệu chứng và kết hợp với việc thực hiện phản ứng PCR với cặp mồi chuyên biệt PSF002 và PER00 1dùng để nhận biết vi rút nucleopolyhedrovirus (NPV). Kết quả đã thu thập được 29 mẫu từ xác của ấu trùng sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua quan sát hình dạng thể vùi, mô tả triệu chứng, kết hợp ly trích DNA và khuếch đại PCR với primer chuyên biệt PER001 và PSF002 cho kết quả có 20 chủng xuất hiện những băng màu có kích thước 550 bp và được xác định là nucleopolyhedrovirus (NPV) thuộc họ Baculoviridae. Trong đó, có bảy chủng vi rút thu thập tại tỉnh Vĩnh Long, năm chủng vi rút thu thập tại tỉnh Đồng Tháp, ba chủng vi rút thu thập tại tỉnh An Giang và năm chủng vi rút thu thập tại thành phố Cần Thơ.

Trích dẫn: Trịnh Thị Xuân, Trương Thanh Xuân Liên, Dương Thị Thu Nhi và Trần Văn Hai, 2016. Phân lập vi rút SENPV từ sâu xanh da láng (Spodoptera exigua Hüber) tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 233-240.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 226-232
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 88-92
Tải về
(2020) Trang: 617 - 625
Tạp chí: hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10 ngày 22-23 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...