Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 109-118
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Applying WinCC to Controlling and Supervising Mechatronic system

Từ khóa:

PROFIBUS-DP, PLC, MPS FESTO, WinCC

Keywords:

PROFIBUS-DP, PLC, MPS FESTO, WinCC

 

Abstract

By the progress of national industry, there are more and more programmable logic controllers (PLC) having diversity of kinds and variety of technical functions on over the world as well as in Vietnam. More companies and factories in Vietnam (also in Mekong Delta) such as: pharmacy, making sugar, paper, cement,? all use PLCs in automation systems. The application of SCADA for supervising and controlling the whole system is one of the most essential tools for companies to control the system. This paper introduces application of WinCC for monitoring and controlling mechatronic system included stations using PLC S7-300, which doing many things: distributing, testing the materials, assembling some accessories, and sorting 3 types of products into the appropriate storages.

TóM TắT

Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam ngày càng xuất hiện rất nhiều thiết bị điều khiển logic khả trình (PLC) đa dạng về chủng loại và phong phú về tính năng kỹ thuật nhằm bắt kịp nhu cầu phát triển của nê?n công nghiê?p hiện đại. Nhiều nhà máy, công ty ở Việt Nam (ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng) như xí nghiệp dược, nhà máy đường, sản xuất giấy, xi măng,? đều có sử dụng PLC cho ca?c dây chuyền sản xuất tự động. Việc ứng dụng SCADA trong giám sát và điều khiển toàn bộ hệ thống là một trong những công cụ hỗ trợ thiết thực cho các công ty trong việc điều hành hệ thống. Bài báo này giới thiệu ư?ng du?ng phần mềm WinCC trong việc điều khiển và giám sát hệ thống Cơ điện tử gồm nhiều trạm PLC S7-300, vơ?i nhiều công đoạn khác nhau: cung cấp, kiểm tra vật liệu, lắp ghép các phụ kiện, và phân loại 3 dạng thành phẩm theo màu lưu vào kho chứa tương ứng.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 71-79
Tải về
(2018) Trang: 658-662
Tạp chí: 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD-2018); Ho Chi Minh City - Vietnam; November 23-24, 2018.
volume 953 (2019) Trang: pp. 331-343
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...