Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 148-158
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/11/2017

Ngày nhận bài sửa: 15/12/2017

Ngày duyệt đăng: 20/06/2018

 

Title:

The evaluation of English language program of Can Tho University via the voices of alumni and employers

Từ khóa:

Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh, đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo

Keywords:

Assessment, Bachelor program in English language, enhancement of training quality

ABSTRACT

Assessment of the study program is considered a significant step in education quality assurance and a metric for position and prestige of a higher education institution (HEI) under international standards. There are internal or self-assessment conducted by HEIs and external assessment involving independent assessors and accreditors, both of which require opinions by external stakeholders. Since 2010, Can Tho University (CTU) has been surveying opinions from students graduating from study programs and employers of these students to ensure the objectivity of program evaluation. A similar practice for the Bachelor program in English Language (BPEL) in CTU, however, has not been found.  This report is based on the research involving 98 alumni of BPEL from cohort 36 to cohort 39 and 12 employers of BPEL graduates. The results analyzed and evaluated lay foundation for recommendations and proposals by the researchers toward the enhancement of training quality of the current and future BPEL to adequately meet the needs and demands from the labor market and to improve the prestige and employability of students completing the BPEL.

TÓM TẮT

Đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) được xem là khâu quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và là thước đo đánh giá thứ hạng và uy tín của một cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. Đánh giá chất lượng CTĐT có thể được tiến hành bằng phương pháp tự đánh giá hay đánh giá ngoài. Cả hai phương pháp đều cần có ý kiến của bên liên quan ngoài trường. Hiểu rõ tầm quan trọng này, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) từ năm 2010 đã chú trọng thực hiện lấy ý kiến đánh giá CTĐT từ người tốt nghiệp chương trình và nhà tuyển dụng để đảm bảo tính khách quan của hoạt động đánh giá CTĐT. Tuy nhiên, đối với chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh (CN NNA) tại Trường ĐHCT thì những nghiên cứu thực hiện bằng cách khảo sát ý kiến cựu sinh viên và nhà tuyển dụng nhằm đánh giá chương trình này cho đến nay vẫn chưa được ghi nhận với số liệu thống kê cụ thể. Do vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là thông qua phân tích ý kiến đánh giá của 98 cựu sinh viên và 12 nhà tuyển dụng về CTĐT CN NNA tại Trường ĐHCT làm cơ sở cho một số đề xuất để hoàn thiện chương trình này hiện nay và trong tương lai nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đòi hỏi của thị trường lao động cũng như nâng cao uy tín và năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp chương trình này.

Trích dẫn: Võ Phương Quyên, Đào Phong Lâm và Nguyễn Khánh Ngọc, 2018. Chất lượng chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Cần Thơ qua ý kiến của cựu sinh viên và nhà tuyển dụng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4C): 148-158.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 38-44
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 98-105
Tải về
1 (2019) Trang: 63-80
Tạp chí: Using alternative assessment to improve EFL learners' learning achievement
ISBN 978-604-67-1159-9 (2018) Trang: 60-75
Tạp chí: Proceedings of the 1st National Conference on English Language Teaching Upgrade
ISBN 978-0-6483295-0-3 (2018) Trang: 114-123
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia (DEPISA Monograph 5)
December 2015 (2015) Trang: 5-15
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia (DEPISA)
(2016) Trang: 749-812
Tạp chí: The International Conference of English Language Teaching 2016: Exploring New Paths to a Better Future of ELTN in a Globalised world, October 2016, Ho Chi Minh City
(2016) Trang: 60-70
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 4
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...