Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 21-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/12/2013

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Collection and classification about plants of Cannaceae  in some provinces of the Mekong Delta

Từ khóa:

Cây Dong riềng, họ cannacea, chi canna

Keywords:

Edible canna, Cannaceae, canna

ABSTRACT

In Vietnam, plants of the genus Canna (Cannaceae) are mainly of the wild type which can be used as arrow-root and ornamental plants. For the objectives of their preservation and efficient use, it is necessary to describe and classify them. Therefore, this study was carried out to classify plants of canna which were collected in different ecological areas. Their basic and special characteristics are helpful to recognize them. Results showed that they can be classified into 3 species: Canna hybrida Forst, Canna indica L. and Canna edulis Ker Gawl. Basing on the morphologic characteristics and other analyses, nine (9) edible clones were classified, with four in deep red flower, one pink flower, one yellow and red spot flower, one yellow and red flower, one deep yellow flower and one pale yellow flower. Results also showed that 5 edible canna clones with their flowers are very beautiful which can be used as ornamental plants, and the remaining clones can be used as arrow-root or other purposes.

TóM TắT

ở Việt Nam, dong riềng được tìm thấy chủ yếu là các dạng hoang dại bên cạnh một số loài được trồng lấy củ và được dùng như hoa cảnh. Để bảo tồn và sử dụng hiệu quả các loài, cần thiết phải có những mô tả và phân loại chúng. Nhằm mục đích trên, đề tài ?Sưu tập và đánh giá các chi dong riềng (Canna) ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long? đã được thực hiện để phân nhóm các loài dong riềng sưu tập được ở các vùng sinh thái khác nhau. Việc xác định các đặc điểm cơ bản và đặc biệt của chúng sẽ giúp cho việc nhận diện các loài dong riềng nhằm tạo cơ sở cho việc bảo tồn, khai thác thương mại và làm nguồn chọn tạo giống. Từ kết quả quan sát về những đặc điểm hình thái của các mẫu sưu tập và các phân tích khác đã xác định được 3 loài: Canna hybrida Forst, Canna indica L, Canna edulis Ker Gawl. Trong đó, có 4 dòng dong riềng hoa màu đỏ, 1 dòng dong riềng màu hồng, 1 dòng màu vàng đốm đỏ, 1 dòng hoa hai màu vàng đỏ, 1 dòng hoa màu vàng lợt, 1 dòng hoa màu vàng đậm. Đã xác định được 5 dòng dong riềng có hoa to đẹp, hoa nở thường xuyên và có thể sinh trưởng, phát triển tốt trong chậu nên có thể trồng làm hoa kiểng. Các dòng dong riềng còn lại thì có thể dùng ăn củ hoặc sử dụng cho các mục đích nghiên cứu khác.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...