Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 106 - 116
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả xử lý vi sinh vật của mẻ ủ yếm khí nạp nguyên liệu phối trộn phân heo và lục bình. Thí nghiệm sử dụng các bình ủ thủy tinh 5 L liên kết với túi nhôm chứa khí, gồm 3 nghiệm thức (NT) bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong đó NT1 và NT2 nạp hỗn hợp 50% phân heo (PH) và 50% lục bình (LB) với LB kích cỡ 1 cm và 10 cm; NT3 là nghiệm thức đối chứng nạp 100%PH, thời gian ủ 45 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy số lượng trứng giun sán và vi khuẩn gây bệnh giảm đáng kể qua 45 ngày ủ. Hiệu suất loại bỏ trứng giun đũa trên 98%, trứng giun móc và trứng giun tóc đạt 100% ở cả 5 nghiệm thức. Hiệu suất xử lý tổng Coliform dao động từ 99,78 - 99,98%. E. coli có hiệu suất xử lý dao động từ 99,78 - 99,99%. Hiệu suất loại bỏ Enterococcus khá cao dao động từ 95,47 - 99,97%. Salmonella bị loại bỏ thấp chỉ từ 76,0 - 97,8%. Mặc dù hiệu suất xử lý của mẻ ủ khá cao nhưng mầm bệnh trong nước thải đầu ra vẫn cao gấp nhiều lần so với yêu cầu xả thải của nước thải công nghiệp QCVN 62-MT:2016/BTNMT và yêu cầu về nước cho trại chăn nuôi heo QCVN 01-14:2010/BNN&PTNT. Do đó cần nghiên cứu thêm công nghệ xử lý nước thải đầu ra của hầm ủ biogas đạt yêu cầu xả thải.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 213-221
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 31-38
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 41-46
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 51-62
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 92-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 99-105
Tải về
01 (2018) Trang: 707 - 712
Tạp chí: Proceeding on The 1st International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 24 - 34
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 94 - 103
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 161 - 171
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 172 - 180
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2018) Trang: 256 - 268
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị "Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018"
14(3) (2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 43 - 50
Tạp chí: Proceeding of 8th Asian Crop Sciences Association Conference
2(6) (2017) Trang: 69 - 76
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
2(6) (2017) Trang: 46 - 51
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
14(6) (2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
01 (2013) Trang: 121 - 139
Tạp chí: International Symposium on Anthropological Study of Food Security 
01 (2015) Trang: 273-276
Tạp chí: International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management
01 (2014) Trang:
Tạp chí: International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
01 (2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số 1 (2012) Trang: 22-27
Tạp chí: The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012)
Số 1 (2011) Trang: 12-18
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Vol 1, số 1 (2012) Trang: 8-19
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...