Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
354 (2019) Trang: 59-64
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra loại giá thể thích hợp cho sự sinh trưởng và ra hoa của cây cúc Lá Nhám. Thí nghiệm được tiến hành tại Trại Nghiên Cứu và Thực Nghiệm Nông Nghiệp, Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm có 7 nghiệm thức là 7 công thức trộn giá thể khác nhau, mỗi nghiệm thức có 8 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng 1 chậu. Bảy nghiệm thức bao gồm S1: trấu tươi + phân chuồng + đất (4:1:1), S2: mụn xơ dừa + phân chuồng + đất (4:1:1), S3: tro trấu + phân chuồng + đất (4:1:1), S4: mụn xơ dừa + tro trấu + phân chuồng + đất (2:2:1:1), S5: mụn xơ dừa + trấu tươi + phân chuồng + đất (2:2:1:1), S6: trấu tươi + tro trấu + phân chuồng + đất (2:2:1:1), S7: trấu mục + rơm rạ mục (1:2). Kết quả cho thấy cây được trồng trong chậu với giá thể mụn xơ dừa + tro trấu + phân chuồng + đất (2:2:1:1) sinh trưởng và ra hoa vượt trội hơn so với các nghiệm thức khác, có chiều cao cây (71,5 cm), đường kính thân (0,91 cm), tổng số hoa/chậu (32,3 hoa), đường kính hoa (5,2 cm); kế đến là trồng với giá thể mụn xơ dừa + phân chuồng + đất (4:1:1) có chiều cao cây (70,1 cm), đường kính thân (0,88 cm), tổng số hoa/chậu (25,0 hoa), đường kính hoa (4,9 cm).

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 11-19
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 244-253
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 58-68
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 61-68
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
(2008) Trang:
Tạp chí: Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường ĐH và CĐ Khối Nông – Lâm – Ngư – Toàn quốc lần II
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...