Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 41-53
Tải về

Abstract

The project was conducted at Can Tho University and the provinces having intensive vegetable production in the Mekong Delta, during the period of July 2003 to December 2005, to study the damage potential of insect pests and diseases and then test the models of IPM application for the vegetable production by (1) surveys of farmers by using questionnaires (n=160) on their current cultural practices and pest control on vegetables, (2) field trial of IPM for a selected vegetable crop (cucumber) to understand the species composition, density development and damage of pests in a seasonal crop, and (3) IPM model design and test on farmer?s fields for five major crops of cucumber, bitter gourd, green bean, green cabbage and ?hung cay? (a common scented leaf vegetable). Results indicated that: (1) the development of insect pests and diseases was able to monitor and forecast for effective IPM application, (2) the number of pesticide application was reduced significantly, (3) higher yields led to higher economic ratios, and (4) farmers were able to follow this simple method of pest monitoring in the IPM model. The advanced cultivation procedure integrated with IPM was proposed for the five vegetable crop species.

Keywords: Insect pests and diseases, integrated pest management (IPM), vegetable production, Mekong Delta, cucumber, green bean, green cabbage, bitter gourd, ?vegetable menthe?

Title: Testing the Integrated Pest management (IPM) models for the clean 
vegetable production in the MekongDelta,Vietnam

Tóm TắT

Đề tài được tiến hành tại trường Đại Học Cần Thơ và các tỉnh có vùng rau trọng điểm ở ĐBSCL, trong thời gian từ tháng 7/2003 đến 12/2005, nhằm khảo sát khả năng gây hại của sâu bệnh và đề xuất mô hình IPM. Đầu tiên, công tác điều tra nông dân được thực hiện theo phiếu câu hỏi (n=160) về hiện trạng canh tác rau và biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Tiếp theo là thí nghiệm về hiệu quả của IPM trên một loại rau (dưa leo) để tìm hiểu về thành phần loài, diễn tiến của sự gia tăng mật số và gây hại của sâu bệnh trong một vụ rau và áp dụng biện pháp IPM so với cách phòng trừ theo tập quán của nông dân. Từ đó mô hình IPM được xây dựng và thử nghiệm trên diện rộng cho năm loại rau phổ biến là dưa leo, khổ qua, đậu cô ve, cải xanh và rau húng cây (rau thơm). Kết quả cho thấy: (1) số lần phun thuốc của IPM luôn thấp hơn của Nông dân nhờ có theo dõi và đánh giá mức độ gây hại của sâu bệnh, (2) IPM cho năng suất và lợi nhuận cao hơn do hiệu quả của việc áp dụng IPM và kỹ thuật canh tác tiên tiến, và (3) nông dân có thể theo dõi và đánh giá mức gây hại của sâu bệnh trên đồng ruộng để áp dụng tốt IPM. Một quy trình về kỹ thuật canh tác tiên tiến kết hợp với phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) đã được đề nghị cho các loại rau có thử nghiệm mô hình.

Từ khóa: Sâu bệnh hại cây rau, biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh (IPM), Đồng bằng sông Cửu Long, dưa leo, đậu cô ve, cải xanh, khổ qua, rau húng cây

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...