Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 158-162
Tạp chí: Khoa Học Đất
Liên kết:

Các nghiên cứu về đặc tính hóa lý đất vườn trồng cây ăn trái ở Đồng Bằng Sông Cửu Long đã được thực hiện và công bố rất nhiều. Tuy nhiên, các nghiên cứu về đặc tính sinh học đất vườn vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát  một số đặc tính sinh học đất nhằm đánh giá tiềm năng suy thoái đất trên một số vườn trồng cam sành ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Một số đặc tính sinh học đất được khảo sát bao gồm mật số vi khuẩn, nấm, hô hấp đất, hoạt độ enzyme dehydrogenase, α-glucosidase, β-glucosidase và phosphomonoesterase. Kết quả cho thấy các đặc tính sinh học như mật số vi khuẩn, nấm, hô hấp đất, hoạt độ enzyme dehydrogenase, α-glucosidase, β-glucosidase và phosphomonoesterase đều cao ở đất có tuổi liếp lâu năm (> 9 năm), có áp dụng biện pháp canh tác như bón kết hợp phân hóa học và phân hữu cơ, Trichoderma, quản lý tốt cỏ dại trên bề mặt liếp, bồi liếp bằng bùn mương…so với đất liếp mới và không áp dụng các kĩ thuật trên. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 23-32
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 31-40
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 44-51
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 53-62
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 60-69
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 75-84
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 79-87
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 90-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...