Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
177 (01) (2018) Trang:
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm ra một số yếu tố môi trường tối ưu cho phát triển mật số dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 có chức năng phân hủy hoạt chất propoxur từ nền đất bảo quản hành tím tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Việc phân lập vi khuẩn và các thí nghiệm khảo sát yếu tố môi trường tối ưu cho dòng P23-7 gồm pH, nhiệt độ và nồng độ muối được thực hiện trong môi trường khoáng tối thiểu bổ sung propoxur. Kết quả cho thấy từ nền đất bảo quản hành tím đã phân lập được dòng vi khuẩn P23-7 có khả năng phân hủy cao propoxur trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng sau 4 ngày nuôi cấy và được định danh như Paracoccus sp. P23-7. Dòng P23-7 này phát triển mật số tốt khi pH môi trường pH=6,5, có khả năng chịu nhiệt từ 30oC đến 38oC và khả năng chịu mặn lên đến 3% NaCl. Kết quả này cho thấy dòng P23-7 có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện bất lợi của môi trường và do đó có tiềm năng ứng dụng cao trong việc xử lý đất ô nhiễm với propoxur và đây được xem như là một giải pháp sinh học an toàn nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đất và nước với thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 23-32
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 31-40
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 44-51
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 53-62
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 60-69
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 75-84
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 79-87
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 90-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...