Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 78-84
Tải về
6 (2022) Trang: 33-46
Tạp chí: Journal of Management, Economics, and Industrial Organization
7 (2022) Trang: 31-35
Tạp chí: HUFLIT JOURNAL OF SCIENCE
8 (2021) Trang: 527-540
Tạp chí: Journal of Eastern European and Central Asian Research
29 (2021) Trang: 1-11
Tạp chí: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
8 (2021) Trang: 895-904
Tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
(2020) Trang: 456-464
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE 2020, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 27-28 August 2020
(2020) Trang: 449-457
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCE, BANKING AND ACCOUNTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT January 6 – 8, 2020 . Hanoi
(2018) Trang: 96-106
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...