Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2017) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

Sự cháy lá trên cây chôm chôm rất phổ biến, gây giảm năng suất trái, giảm thu nhập cho nông dân tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá biện pháp giảm tỷ lệ cháy lá trên cây chôm chôm và cải thiện năng suất trái. Đề tài khảo sát hiện trạng cháy lá chôm chôm và thực hiện thí nghiệm trên vườn chôm chôm có tỉ lệ cháy lá cao. Bón phân vô cơ cân đối với các tỷ lệ K/N 0,9- 1,3 kết hợp với bón phân hữu cơ, so sánh với lượng bón K/N bằng 0,1 của nông dân. Kết quả khảo sát cho thấy nông dân bón K với tỉ lệ K/N thấp (thấp hơn 0,4), tương ứng có 90% vườn chôm chôm cháy lá cấp 3. Bón phân N và K theo tỷ lệ K/N 0,9 -1,3 kết hợp bón phân hữu cơ (18 kg/cây) giúp giảm cháy lá chôm chôm có ý nghĩa, giảm 72% diện tích lá bị cháy, cấp cháy lá chỉ còn ở cấp 1. Năng suất trái chôm chôm tăng 82-95%, , lợi nhuận tăng khoảng 130% so với lượng bón phân vô cơ truyền thống của nông dân. Do đó, tăng lượng K và bón phân hữu cơ giúp tăng năng suất trái và khắc phục tình trạng cháy lá chôm chôm cần được khuyến cáo áp dụng trên các vườn chôm chôm tại Chợ Lách, Bến Tre.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 40-45
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...