Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 203-212
Tải về

ABSTRACT

In Viet Nam, plants of Nymphaeaceae are mainly wild type which can be used as vegetable. Some plants of Nymphaeaceae were collected and imported to use as the ornamental plants besides wild type. To preserve and use efficiently of plants of Nymphaeaceae, it is necessary to describe and classify them. For these purposes, the study on ?Collection and classification about plants of nymphaeaceae in the Mekong Delta? was carried out to classify collected plants of Nymphaeaceae which were collected in different ecological areas. Their basic and special characteristics are helpful to recognize them. They can be classified into 10 species and 6 unknown species. Basing on the morphologic characteristics and other analyses, there are 29 water lily varieties were classified. Among them, there are 6 deep pink flower water lily varieties, 11 white flower water lily varieties, 2 yellow flower water lily varieties, 3 pink flower water lily varieties, 6 violet flower water lily varieties and one salmon flower water lily variety. The results also showed that 18 water lily varieties with their flowers are very beautiful so they can be used as the ornamental plants. The remain water lily varieties can be used as vegetable or other purposes.

Keywords: Waterlily, nymphaeales, nymphaeaceae

Title: Collection and classification about plants of nymphaeaceae in the Mekong Delta

TóM tă?t

ở Việt Nam, hoa súng được tìm thấy chủ yếu là các dạng hoang dại được dùng như rau bên cạnh một số loài được sưu tập hoặc nhập nội được dùng như hoa cảnh. Để bảo tồn và sử dụng hiệu quả các loài, cần thiết phải có những mô tả và phân loại chúng. Nhằm mục đích trên, đề tài ?Sưu tập và đánh giá các dạng hoa Súng (Nymphaea spp.) ở đồng bằng sông Cửu Long? đã được thực hiện để phân nhóm các loài súng sưu tập được ở các vùng sinh thái khác nhau. Việc xác định các đặc điểm cơ bản và đặc biệt của chúng sẽ giúp cho việc nhận diện các loài súng nhằm tạo cơ sở cho việc bảo tồn, khai thác thương mại và làm nguồn chọn tạo giống. Những mẫu súng thu được phân thành 10 loài và 6 loài chưa định danh được. Từ kết quả quan sát về những đặc điểm hình thái của các mẫu sưu tập và các phân tích khác đã xác định được 29 loài súng. Trong đó có 6 loài súng có hoa màu đỏ, 11 loài có hoa màu trắng, 2 loài có hoa màu vàng, 3 loài có hoa màu hồng, 6 loài có hoa màu tím và 1 loài có hoa màu cam. Đã xác định được 18 loài súng có hoa đẹp và trổ hoa đều đặn nên có thể được dùng để làm hoa kiểng. Các loài súng còn lại thì có thể dùng làm rau hoặc sử dụng cho các mục đích nghiên cứu khác.

Từ kho?a: Hoa súng, bộ súng, họ súng

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...