Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (70) (2015) Trang: 168-180
Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM
Liên kết:

Ảnh hưởng của tổng đạm amon (TAN) ở khoảng pH 6,5-7 và 7,5-8 lên sinh trưởng cá tra được nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm. Nghiên cứu cho thấy sau 90 ngày nuôi ở pH 6,5-7 trong môi trường có bổ sung 10mg/L TAN cá tra sinh trưởng tốt hơn so với có bổ sung 26,5 mg/L TAN và môi trường không bổ sung TAN ...

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 64-71
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...