Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về

ABSTRACT

The research aimed a comparision of behavior for shopping in super market and traditional market for goods in Can Tho city. The sample size of the research was 150 samples which the object is 95 samples of consumers, small business sales is 50 samples and the manager of the supermarket is 5. This paper applied research methods of descriptive statistics and discriminant function, the results showed that some prominent advantages of supermarkets are diversity in good, consistence in price, dynamic promotion. Meanwhile, the Vietnamese traditional market which has still kept some own advantages is competing to supermarket in term of business. You can easily reach a certain traditional market wherever you are in urban or rural. Moreover, going to a close-to-house market gives you chance to meeting neighbors, to bargain; and such things are part of Vietnamese cultural activities. However, the traditional market still keeps some disadvantages like: bad sanitation, uncertain quality of good, untrustworthiness which erode the consumers? favor to it. Ours paper try to analyses such matters and look for a suggestion to raise the relative role of traditional market to modern supermarket. Ours paper try to analyses such matters and look for a suggestion to raise the relative role of traditional market to modern supermarket.

Keywords: Cusumer behavior, Supermarket, Traditional markets

Title: Shopping behavior, retail format choice in traditional market: evidence from Can Tho city

TóM TắT

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu so sánh hành vi lựa chọn nơi mua sắm đối với loại hình siêu thị và chợ truyền thống của ngành hàng tiêu dùng ở thành phố Cần Thơ. Với số liệu được thu thập từ 150 mẫu, trong đó đối tượng là người tiêu dùng 95 mẫu, tiểu thương bán hàng ở chợ là 50 mẫu và người quản lý siêu thị là 5, đề tài sử dụng thống kê mô tả và mô hình phân tích phân biệt, kết quả cho thấy, đối tượng khách hàng đến siêu thị bị tác động bởi: sản phẩm được giao hàng tận nơi, giá cố định, tốn chi phí đi lại vì xa nhà; đối tượng khách hàng đến chợ truyền thống bị tác động bởi: Sản phẩm được làm tại chỗ, được mua thiếu, giá cả có thể thương lượng. Tuy nhiên, chợ truyền thống vẫn còn nhược điểm về vệ sinh chợ, chất lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc, giá cả linh hoạt, cân, đông, đo, đếm không đúng,...Vì thế nghiên cứu còn đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hai loại hình siêu thị và chợ truyền thống.

Từ khóa: Hành vi tiêu dùng, siêu thị, chợ truyền thống

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...