Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 170-178
Tải về

ABSTRACT

The research was carried from September of 2004 to June of 2005. On each area, 10 soybean- farmers were interviewed for their cultural practices and knowledge concerning pests and entomophagous insects. Later, 6 soybean fields including 3 fields in which used less pesticide and 3 fields in which used a lot of pesticide were selected for entomophagous insect survey. The results showed that 79% of interviewed farmers get no knowledge of entomophagous in[1]sects and 100% of them used insecticides. The field survey revealed that there were 129 insect species of 13 orders with 75 families,  53 of them are entomophagous species; 44 are herbivore ones and the remaining of 32 species have not yet been identified their roles in soybean-ecosystem. The diversity index (H) and species evenness (E) ofShannon of entomophagous were higher in the fields that used less insecticide in comparision with the fields that used a lot of insecticide. 

Keywords: Soybean, enemy insects, diversity, Cantho city

Title: Biodiversity and abundance of entomophagous insects on Soybean fields in some areas of Can Tho city

TóM TắT

Đề tài được tiến hành từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 6 năm 2005, trên mỗi địa bàn điều tra 10 hộ nông dân sau đó chọn lại 6 ruộng (ba ruộng phun thuốc ít và 3 ruộng phun thuốc nhiều) để điều tra định kỳ. Kết quả ghi nhận phần lớn nông dân trồng đậu không hiểu biết về thiên địch, 100% hộ điều tra sử dụng thuốc trừ sâu để trừ côn trùng gây hại. Đã phát hiện được 129 loài côn trùng thuộc 13 bộ với 75 họ, trong đó có 53 loài có ích, 44 loài gây hại và 32 loài chưa rõ vai trò trong hệ sinh thái. Ruộng sử dụng thuốc ít (1-2 lần thuốc trừ sâu/vụ) có chỉ số đa dạng Shannon(H= 1,87) và đồng đều (EH= 0,62) cao hơn rõ nét so với ruộng sử dụng thuốc nhiều (4-5 lần thuốc trừ sâu/vụ) (H=1,25 và EH= 0,52). 

Từ khoá: Đậu nành, côn trùng thiên địch, đa dạng, thành phố Cần Thơ[1] Bộ Môn Bảo Vệ Thực Vật, khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng, Đại Học Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 196-205
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...