Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 117-124
Tải về

ABSTRACT

Papaya (Carica papaya L.) is one of the most nutritious tropical fruits (Tran The Tuc and Doan The Lu, 2002). It has delicious taste and rich of minerals, vitamins, particularly b-Carotene, it was considered as a good source of provitamin A, important for human health. Ninety pyriform fruits from thirty individuals (trees) sampled in Can Tho city. They were analysed the Brix, humidity and content of b-Carotene in their flesh. The protein SDS-PAGE analysis in their seeds were applied to identify the diversity of genotypes and phenotypes. The results showed that average value of b-carotene ranged 1,68 ppm to 5,62 ppm (per dry matter), Brix 7,9 to 14,1%, the humidity 82,20 to 91,45%,  fruit?s weight from 0,6kg to 1,92kg, the sum of the effective number of alleles - SENA = 1,23; the genetypic diversiy - HEP = 0,55 and phenotypic diversiy - Ho = 5,67. These parameters showed that the population of pyriform papaya was diverse. Among 30 individuals, there were 6 individuals which had high Brix and 6 ones had high b-carotene content; they were respectively individual 12 (14,07%); 13 (13,10%); 17 (13,03%); 11 (12,23%); 19 (12,07%); 30 (12%) and 10 (5,62 ppm); 7 (5,26 ppm); 6 (4,63 ppm); 15 (4,43 ppm); 20 (4,37 ppm); 28 (4,35 ppm). They can be considered as a potential source for future breeding.

Keywords: Papaya, pyriform fruits, diversity, genotypes, SDS-PAGE

Title: Diverse quality on piryform fruits of papaya (Carica papaya L.) in Can Tho city

TóM TắT

Đu đủ là một trong các loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng (Trần Thế Tục và Đoàn Thế Lư, 2002). Đu đủ không những có hương vị ngọt ngào mà còn rất giàu khoáng chất và vitamin, đặc biệt là  b-Carotene, loại trái cây này có thể được xem như là một nguồn cung cấp tiền tố vitamin A rất dồi dào. 90 trái đu đủ dạng dài được thu từ 30 cây trong địa bàn thành phố Cần Thơ được phân tích nhằm xác định hàm lượng b-Carotene, độ Brix và độ ẩm của thịt trái, đồng thời đánh giá mức độ đa dạng di truyền bằng phương pháp điện di protein SDS-PAGE trên hột. Kết quả cho thấy hàm lượng b-Carotene trong thịt trái đu đủ biến thiên 1,68 ppm đến 5,62 ppm (tính trên vật chất khô), độ Brix từ 7,9%  đến 11,4%, độ ẩm dao động trong khoảng 82,20% đến 91,45%, và trọng lượng trái trung bình từ 0,6kg đến 1,92kg. Kết quả phân tích đa dạng di truyền protein với SENA = 1,23; HEP = 0,55 và  Ho = 5,67. Chứng tỏ quần thể đu đủ trái thon dài tại thành phố Cần Thơ có độ đa dạng di truyền cao, điều này giải thích cho sự khác biệt khá lớn về phẩm chất  của các mẫu. Sau khi phân tích đã tuyển chọn được 6 cây có độ Brix cao đó là cây 12 (14,07%); 13 (13,10%); 17 (13,03%); 11 (12,23%); 19 (12,07%); 30 (12%) và 6 cây có hàm lượng b-Carotene cao là: cây 10 (5,62 ppm); 7 (5,26 ppm); 6 (4,63 ppm); 15 (4,43 ppm); 20 (4,37 ppm); 28 (4,35 ppm), là nguồn vật liệu tốt phục vụ cho công tác chọn giống đu đủ.

Từ khóa: Đu đủ, trái dạng thon dài, đa dạng, di truyền, SDS-PAGE

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...