Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
00 (2014) Trang: 78-83
Tạp chí: Hội thảo quốc gia
Liên kết:

Dạy học theo quan điểm tích hợp các môn học là một trong những định hướng chủ yếu của Bộ giáo dục và Đào tạo hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nề giáo dục Việt Nam. Chính vì vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm một số chủ đề tích hợp đa môn và liên môn theo nội dung chương trình sách giáo khoa môn Hóa học hiện hành. Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở lý luận để đề xuất thiết kế các chủ đề tích hợp liên môn cho việc thực hiện đề án đổi mới nội dung chương trình SGK sau năm 2015.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 75-82
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 91-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...