Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 75-82
Tải về

ABSTRACT

The application of the branch -divided curriculum and the textbooks of high school chemistry started from the school year of 2006 ? 2007 (grade 10) to the school year of 2008 ? 2009 (grade 12). Both of forms and contents of the new curriculum and textbooks of high school chemistry are much different from which were used before. Especially, new curriculum and textbooks think highly to the application of knowledge, improving the ability of teaching oneself, cultivating of the ability of problem discovery and solving, and improving the creativeness to students. These characteristics help the teacher changing from the traditional teaching model, in which the knowledge was transferred from the teacher to students in one - way, to the two - way model of  collaborative learning. This meets the current needs of the renovation of chemistry teaching in high schools.

Keywords: Branch ? divided  curriculum, chemistry textbook

Title: New Characteristics of the Branch - divided Curriculum and the Textbooks of High School Chemistry

TóM TắT

Việc thực hiện chương trình phân ban và sách giáo khoa (SGK) mới, môn hóa học bắt đầu từ năm học 2006 ? 2007 (thay SGK lớp 10) đến năm học 2008 ? 2009 (thay SGK lớp 12) đã được 3 năm, về hình thức lẫn nội dung có rất nhiều điểm mới so với chương trình và SGK hóa học trước đây, đặc biệt chương trình và SGK hóa học mới coi trọng việc vận dụng kiến thức, bồi dưỡng năng lực tự học và phương pháp tư duy, rèn luyện trí thông minh, bồi dưỡng năng lực phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh.  Từ đó, tạo điều kiện cho giáo viên (GV) chuyển đổi từ mô hình dạy học truyền thống, truyền thụ một chiều sang mô hình dạy học hợp tác hai chiều, đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học hóa học hiện nay ở trường trung học phổ thông (THPT).

Từ khóa: Chương trình phân ban, sách giáo khoa môn hóa học

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 91-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...