Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 108-112
Tạp chí: Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017
Liên kết:

Chúng tôi đã chế tạo thành công vật liệu BaMgAl10O17:(x%Mn4+;x%Mg2+) phát quang mạnh trong vùng đỏ  bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao kết hợp với ủ nhiệt trong môi trường không khí. Kết quả phân tích ảnh hiển vi quét điện tử phát xạ trường (FE-SEM) cho thấy kích thước hạt sau khi nghiền trong 5 giờ năm trong khoảng từ 200-1000 nm và tăng lên đạt cỡ 1-10μm sau khi ủ nhiệt 1200 0C trong 10 giờ.  

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...