Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2018) Trang:
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Đề tài “Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn trên nhím (Hystrix brachyura) nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm tẩy trừ” đã được thực hiện tại 3 huyện Cầu Ngang, Càng Long và Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh từ 1/8/2015 đến 30/8/2016. Kết quả kiểm tra 255 mẫu phân nhím bằng phương pháp phù nổi cho thấy tỷ lệ nhím nhiễm giun tròn là 76,5%. Đồng thời, kết quả mổ khám 27 con nhím đã xác định nhím nuôi có tỷ lệ nhiễm giun tròn là 96,3%. Định danh và phân loại giun tròn ký sinh ở nhím theo phương pháp truyền thống đã cho kết quả là nhím nuôi ở cả 3 địa điểm khảo sát đều nhiễm 3 loài giun tròn, bao gồm: Trichuris infundibulus, Enterobius vermicularis và Neoascaris mackerrasae. Trong đó, loài Enterobius vermicularis có khả năng truyền lây từ động vật sang người cần được quan tâm đặc biệt. Nhím nhiễm giun tròn có số lượng hồng cầu và hemoglobin thấp hơn so với nhím không nhiễm, trong khi đó số lượng bạch cầu và eosinophil tăng cao hơn nhím không nhiễm. Đã thử nghiệm tẩy trừ giun tròn trên nhím bằng ba loại thuốc levamisole (cho ăn), ivermectin (tiêm) và albendazole (cho ăn). Dùng thuốc albendazole với liều 10-14 mg/1kg thể trọng nhím đã cho hiệu quả tẩy trừ giun tròn trên nhím là 100%. Cả ba loại thuốc này đều an toàn khi dùng để điều trị bệnh giun tròn ở nhím (Hystrix brachyura), không gây phản ứng phụ trong suốt quá trình điều trị t

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...