Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 118-122
Tạp chí: Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017
Liên kết:

Thanh micro-nano ZnS/ZnO được chế tạo thành công bằng phương pháp bốc bay nhiệt bột ZnS trên đế Si/SiO2 theo cơ chế hơi - rắn không sử dụng kim loại xúc tác. Các kết quả phân tích phổ nhiễu xạ tia X cho thấy cả hai pha ZnS, ZnO đều có cấu trúc lục giác. Ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) cho thấy hình thái bề mặt và kích thước phân bố của các thanh micro-nano ZnS/ZnO nhận được sau khi nuôi từ 100 nm cho đến vài micromét và phụ thuộc vào nhiệt độ đặt đế. Phân tích phổ huỳnh quang catot tại nhiệt độ phòng trong vùng UV cho hai đỉnh phát xạ bờ vùng đặc trưng cho 2 pha ZnS và ZnO tại bước sóng là 332 và 370 nm, cường độ tỷ đối của hai đỉnh phát xạ này phụ thuộc vào nhiệt độ đế tương ứng với tỷ lệ hai pha ZnS và ZnO trong mẫu. Các phát xạ trong vùng ánh sáng khả kiến cũng như động học của quá trình hình thành mẫu cũng sẽ được thảo luận chi tiết trong báo cáo này. 

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 85-94
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...