Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 81-84
Tải về

Hai hợp chất flavonoit, kaempferol (1) và liquiritigenin (2) đã được phân lập từ dịch chiết etyl axetat lá muồng hoàng  yến. Cấu trúc các hợp chất được xác định dựa vào phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 chiều, 2 chiều và kết hợp với tài liệu tham khảo.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...