Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 47-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/05/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

Academic advising system on mobile devices

 

Từ khóa:

Hỗ trợ cố vấn học tập, di động, Android

Keywords:

Academic advising, Android, mobile

ABSTRACT

Academic advising plays an important role in the study result and student’s punishment, particularly in the adaptive credit-based learning environment. Academic advisor contributes critically to the links between students, the curriculumn vitea and the university. However, the efficiency of this task in many universities, especially in Vietnam, is still limitted as most of the academic advisors are doing this task concurrently with their teaching. This leads to the lack of thorough attention of advisors to the students because they have to share time for many other tasks simultaneously. Therefore, in this paper, we propose a system to support academic advisors in order to improve the effectiveness of their advising work. In addition, the system can automate different tasks in the academic advising process that can save academic avisor’s efforts.

TÓM TẮT

Công tác cố vấn học tập đóng vai trò rất quan trọng trong đào tạo theo học chế tín chỉ, ảnh hưởng rất lớn quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Mỗi giáo viên cố vấn (GVCV) như là một mắt xích trong vòng tròn mối quan hệ giữa sinh viên – chương trình đào tạo – nhà trường. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác cố vấn tại nhiều trường đại học hiện nay vẫn còn hạn chế bởi rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do phần lớn các giáo viên cố vấn là giảng viên kiêm nhiệm nên không có đủ thời gian cho công tác này. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất xây dựng một hệ thống hỗ trợ GVCV nhằm nâng cao hiệu quả của công tác cố vấn. Hệ thống này cung cấp sự sẵn dùng cho giáo viên cố vấn, giúp GVCV có thể truy cập thông tin sinh viên dễ dàng, mọi lúc mọi nơi bằng thiết bị di động. Ngoài ra, hệ thống còn giúp GVCV tự động hóa một số tác vụ nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Trích dẫn: Trần Công Án, Lâm Chí Nguyện, Đoàn Hòa Minh, Phan Tấn Tài, Phạm Hữu Tài, Châu Xuân Phương và Sơn Búp Pha, 2016. Hệ thống hỗ trợ cố vấn học tập trên thiết bị di động. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 47-58.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 65-71
Tải về
1688 (2022) Trang: 462-476
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
(2021) Trang:
Tạp chí: International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
Tai M. Chung (2020) Trang: 151-165
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
(2020) Trang: 34-41
Tạp chí: The International Conference on Advanced Computing and Applications 2019
Tai M. Chung (2020) Trang: 200-214
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
17 (2019) Trang: 1-8
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
(2017) Trang: 10-15
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
18(64) (2017) Trang: 1-34
Tạp chí: Journal of Machine Learning Research
Volume 168 (2016) Trang: 52-61
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
(2014) Trang: 82 - 87
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Hội thào một số vấn để chọn lọc của CNTT & Truyền thông - Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk, 30-31/10/2014
11 (2015) Trang: 7-12
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: The 2015 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
15 (2013) Trang: 22-28
Tạp chí: Space, Time and Ambient Intelligence 2013 (STAMI 2013), Washington USA. July 14?18, 2013
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: ICOST 10
25 (2012) Trang: 443
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Machine Learning Research
443 (2012) Trang: 25
Tạp chí: Workshop and Conference Proceedings
1 (2012) Trang: 302
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Research and Applications
1 (2012) Trang: 302
Tạp chí: 6th International Symposium, RuleML 2012
1 (2010) Trang: 144
Tạp chí: 8th International Conference on Smart Homes and Health Telematics, ICOST 2010
2 (2010) Trang: 211
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí:  Journal of Ambient Intelligence and Smart Environment
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...