Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Chất kết tụ sinh học là một hợp chất được tổng hợp từ vi sinh vật, chúng gom và lắng các chất hữu cơ nên được sử dụng để xử lý nước thải và chúng không độc hại cho con người và môi trường. Dòng vi khuẩn Bacillus megaterium LONGAN.51 được phân lập từ mẫu nước thải sau hệ thống biogas của trại chăn nuôi heo ở tỉnh Long An, có khả năng tổng hợp chất kết tụ sinh học cho tỷ lệ kết tụ với dung dịch kaolin là 79,13%. Thành phần môi trường tối ưu cho dòng vi khuẩn Bacillus megaterium LONGAN.51 gồm có nguồn carbon là tinh bột (1%), nguồn nitrogen là acid glutamic (5%) và nguồn khoáng vô cơ là CaCl2 (0,5%) ở pH 6 cho tỷ lệ kết tụ 86,36% với dung dịch kaolin sau 5 phút để lắng, bổ sung dung dịch MgSO4 và 0,1% dung dịch vi khuẩn. ứng dụng dòng vi khuẩn này trong xử lý nước thải sau hệ thống biogas của trại chăn nuôi heo làm giảm các chỉ số COD, chỉ số TSS, chỉ số Nitơ tổng, chỉ số photpho tổng và hàm lượng Amonium lần lượt là 71,89%, 81,22%, 65,91%, 85,02% và 66,37% so với chỉ số ban đầu. Hai chỉ tiêu TSS và Photpho tổng đạt tiêu chuẩn A của quy chuẩn QCVN_ 40/2011/BTNMT.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 32-41
Tải về
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...