Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2017) Trang: 238-250
Tạp chí: THE 2nd UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS 15/12/2017 Khoa Kinh te
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch Phú Quốc. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch tại Phú Quốc. Ứng dụng các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ như mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ của Parasuraman và cộng sự (1985), mô hình Holsat và tham vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những điểm tích cực cần phát huy và điểm tiêu cực cần hạn chế đối với ngành du lịch Phú Quốc. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đối với ngành du lịch Phú Quốc góp phần thu hút thêm nhiều du khách đến với Phú Quốc mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...