Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
ISBN 987-604-6702146 (2013) Trang: 72-78
Tạp chí: Khoa học và Kỹ thuật
Liên kết:

Sự biến động cơ cấu mùa vụ, thay đổi lịch thời vụ đã làm phá vỡ quy hoạch, gây khó khăn cho việc quản lý sản xuất nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: liên quan đến kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đè xuất các giải pháp ứng phó kịp thời đảm bảo năng suất và sản lượng của tỉnh. Việc sử dụng ảnh viễn thám thu nhận lại các thời điểm thích hợp có thể theo dõi giai đoạn phát triển cây lúa, tiến độ xuống giống và cơ cấu mùa vụ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trên địa bàn tỉnh Sóc trăng có ba loại hình canh tác lúa chính là lúa một vụ, lúa hai vụ và lúa ba vụ. Trong đó láu ba vụ chiếm diện tích nhiều nhất là 58,1% diện tích canh tác lúa/năm; lúa hại vụ đạt 36,1% diện tích canh tác lúa/năm và lúa Mùa chiếm diện tích 5,8% diện tích canh tác lúa/năm. Hiện trạng và cơ cấu màu vụ lúa giải đoán từ ảnh MODIS có khả năng phát hiện và phân loại được tám kiểu cơ cấu canh tác lúa và bảy đối tượng khác như: đô thi, cây ăn quả, cây lâu năm, vùng chuyên nuôi trồng thủy sản, mía, rừng và rau màu với độ tin cậy kha cao với hệ số Kappa = 0,78 và xác suất phân loại đúng trên 81,9%. Các dữ liệu tính toán về diện tích canh tác từng mùa vụ lúa từ kết quả giải đoán ảnh có độ trên lệch thấp so với dữ liệu thống kê, cụ thể hệ số tương quan phân tíchđược vụ ĐX với R2 = 0,88 và vụ HT là 0,95. Với ứng dụng ảnh MODIS để theo dõi hiện trạng và cơ cấu mùa lúa đạt độ tin cậy cao, có thể sử dụng để theo dõi, sự phân bố và biến động mùa vụ về mặt không gain và thời gian.

Từ khóa: Tiến độ xuống giống, mùa vụ, viễn thám, MODIS

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...