Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 12-29
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/05/2017
Ngày nhận bài sửa: 09/02/2018

Ngày duyệt đăng: 27/04/2018

 

Title:

Calculating rainwater tank at the household scale in Soc Trang city, Soc Trang province

Từ khóa:

Bể chứa nước mưa tối ưu, đô thị vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, thành phố Sóc Trăng, thu gom nước mưa

Keywords:

Coastal urbans of the Mekong Delta, domestic water demand, optimum rain water tank size, rain water harvesting, Soc Trang City

ABSTRACT

Rain water is an alternative water resource for residential water purposes of the Mekong Delta, especially under impacts of climate change. However, the cost of rainwater harvesting system is still high for the low-income households in the Delta, in which the most expensive is the storage tank. This study is to optimize the rain water storage at household level for suitable volume, from that reduce the cost of the system. This study was conducted from July 2016 to March 2017 in Soc Trang city, Soc Trang province. It was 2-step as follows: 1) Interviewing 102 households on their current domestic water demands and capacity of rainfall; and 2) Optimizing the rain water storge tank according to the results of step 1. The study found that the average demand of a household is from 300 to 500 L/ day, the roof area is from 50 to 100m2, the water storage area is from 1 - 3 m2. With such water demand and storage area, the optimal tank volume is various from 1 - 3 m3 according to the tank material. The terracotta vessels is the lowest cost and the optimum tank volume is 1 - 3 cubic meters, the concrete tank is the highest cost and the optimal tank volume from 0.5 - 2 cubic meters.

TÓM TẮT

Nước mưa là nguồn nước thay thế tiềm năng cho người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, giá thành của một hệ thống thu gom nước mưa còn khá cao đối với các hộ dân nghèo ở vùng đồng bằng này, đặc biệt là chi phí đầu tư lắp đặt bể chứa nước mưa. Nghiên cứu này được tiến hành từ tháng 07 năm 2016 đến tháng 03 năm 2017 ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Nghiên cứu đã thực hiện các nội dung như sau: 1) Khảo sát 102 hộ dân về hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt và tiềm năng khai thác nước mưa; 2) Tính toán tối ưu thể tích bể chứa cho hộ gia đình dựa trên kết quả đầu ra từ bước 1. Theo kết nghiên cứu cho thấy nhu cầu nước của hộ trung bình là từ 300 - 500 lít/ngày, diện tích mái nhà từ 50 - 100 m2, diện tích nơi chứa nước từ 1 - 3 m2. Ứng với nhu cầu nước và khả năng trữ như trên, thể tích bể chứa tối ưu là từ 1 - 3 m3 tùy theo loại vật liệu. Vật liệu kiệu sành có chi phí thấp nhất và thể tích bể chứa tối ưu là 1 - 3 m3, vật liệu bê tông cốt thép có chi phí cao nhất và thể tích bể chứa tối ưu từ 0,5 - 2 m3.

Trích dẫn: Đinh Diệp Anh Tuấn, Huỳnh Thị Mỹ Nhiên và Nguyễn Hiếu Trung, 2018. Tính toán thể tích bể chứa nước mưa quy mô hộ gia đình ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3A): 21-29.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 61-70
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...