Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 16-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/11/2018

Ngày nhận bài sửa: 07/12/2018

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Study on diagnosis method of oviduct fluke disease in duck

Từ khóa:

Bệnh tích, chẩn đoán, sán lá sinh sản, vịt

Keywords:

Diagnosis, duck, lesion, oviduct fluke

ABSTRACT

The cause of oviduct fluke disease in duck is due to Prosthogonimus sp., disease considerable affect to efficiency of duck breeding. Diagnosis of this disease should be based on clinical symptoms, combined with detection of egg in the feces or surgery to detect oviduct fluke in the Fabricius or in the oviduct. Clinical symptoms of oviduct fluke disease in duck included: eating less, modeful, weak, unbalanced, eyes closed, lying down and reducing prey; duck reduced laying, egg shell was thin or without shell; in some cases, anus had a lot of fluid, duck-laying was suffering from pilets. Mortality was high but sporadic and extending.  In feces, egg of oviduct fluke was oval shape, two covers, brown, small capped head, embryonated egg. Duck necropsy found pink-red oviduct fluke in the Fabricius and in the oviduct. Gross lesion: Ovary was inflammation or inflam-sticky with abdominal sinus; the oviduct and Fabricius inflammation, swelling, congestion and hemorrhage; inside the oviduct there was a lot of mucus with grayish white colour. Histopathological examination: The epithelial cells of oviduct were inflammation, necrosis and exfoliation. The epithelial cells of Fabricius were degeneration, infiltration of inflammation cells, lots of polyps.

TÓM TẮT

Bệnh sán lá sinh sản ở vịt do loài Prosthogonimus sp. gây ra. Bệnh ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả chăn nuôi vịt. Để chẩn đoán bệnh này, cần dựa vào triệu chứng lâm sàng, kết hợp xét nghiệm phát hiện trứng sán trong phân hoặc mổ khám phát hiện sán ký sinh trong túi Fabricius hoặc ống dẫn trứng. Vịt bị bệnh sán lá sinh sản thường có một số biểu hiện như: ăn ít, ủ rũ, gầy yếu, đi đứng không thăng bằng, mắt nhắm, hay nằm và giảm bắt mồi; vịt giảm đẻ, trứng vỏ mỏng, trứng không có vỏ vôi; một số trường hợp lỗ huyệt có nhiều chất dịch, vịt đẻ có hiện tượng lòi dom. Tỷ lệ chết khá cao, nhưng vịt chết lẻ tẻ và kéo dài. Xét nghiệm phân tìm trứng sán, trứng có hình bầu dục, hai lớp vỏ, màu nâu, đầu nhỏ có nắp, phôi bào phân bố đều bên trong. Mổ khám vịt thấy sán màu hồng đỏ trong ống dẫn trứng và túi Fabricius. Bệnh tích đại thể: Buồng trứng bị viêm hoặc viêm dính xoang bụng; ống dẫn trứng và túi Fabricius viêm, sưng, xung huyết và xuất huyết; bên trong ống dẫn trứng có nhiều dịch và cặn bã đặc, màu trắng xám. Bệnh tích vi thể: Bong lốc, hoại tử tế bào biểu mô và thâm nhiễm tế bào viêm ở ống dẫn trứng. Thoái hóa tế bào, thâm nhiễm tế bào viêm, nhiều polyp ở túi Fabricius.

Trích dẫn: Nguyễn Đức Tân, Huỳnh Vũ Vỹ, Nguyễn Văn Thoại và Lê Hứa Ngọc Lực, 2019. Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán bệnh sán lá sinh sản ở vịt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 16-23.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 69-73
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...