Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 51-59
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/10/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Applying some methods to train creative thinking for high school students in teaching trigonometry equation

Từ khóa:

Tư duy sáng tạo, rèn luyện tư duy sáng tạo, dạy học phương trình lượng giác

Keywords:

Creative thinking, training creative thinking, teaching triogometry equation

ABSTRACT

Creative thinking is a form of independent thinking, which creates unique new ideas and effective solutions to problems. to psychologist and educational researchers, creative is composed of 5 features: flexibility, skillfulness, uniqueness, perfection and sensibility. This paper presents the results of an experiment in which some methods were used to train critical thinking for high school students in trigonometry equation lessons. The study was conducted at the 11B2 class (42 students), Binh Thuy, Can Tho city, academic year 2012-2013. Results showed that even a teaching method could be very familiar to teachers, it needs to be used in a flexible way in different lessons and classes so as to enhance students activeness and students learning.

TóM TắT

Tư duy sáng tạo là một dạng tư duy độc lập, tạo ra ý tưởng mới độc đáo và có hiệu quả giải quyết vấn đề cao. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lí học, giáo dục học, tư duy sáng tạo về cấu trúc có năm đặc trưng cơ bản, đó là: tính mềm dẻo, tính nhuần nhuyễn, tính độc đáo, tính hoàn thiện và tính nhạy cảm vấn đề... Bài viết này trình bày một thực nghiệm vận dụng một số biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học phương trình lượng giác trong chương trình Đại số và Giải tích lớp 11. Thực nghiệm được tiến hành tại trường Trung học phổ thông Bình Thủy, Cần Thơ, năm học 2012-2013. Kết quả thực nghiệm cho thấy mỗi biện pháp rất quen thuộc nhưng giáo viên cần có sự vận dụng hợp lý các biện pháp vào từng nội dung, từng tiết học và lớp học khác nhau. Học sinh học tập tích cực, năng động hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...