Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXIII. số 2-2016 (2016) Trang: 85-92
Tạp chí: khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Tổng số 180 mẫu sán lá gan lớn gây bệnh ở bò đã được thu thập tại 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu long, bao gồm: An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh và Vĩnh Long để định danh loài sán. Các mẫu sán được phân chia làm 2 nhóm chính, nhóm sán nhỏ có kích thước (28-30mmx6,94-10mm) và nhóm sán lớn có kích thước (>30-41mmx10,1-11,27mm). Đoạn gen ITS-5,8rDNA được nhân lên bằng kỹ thuật PCR-RFLP, và sau đó dùng enzyme giới hạn Rsal cắt, phân tích giải trình tự để xác định loài Fasciola spp.. Phân tích giải trình tự đoạn ITS1 cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với kết quả phân tích PCR-RFLP. Múc độ tương đồng về trình tự nucleotide giữa Fasciola sp. ở vùng ĐBSCL với Fasciola gigantica của thế giới là rất cao, từ 99,8-100%. Kết quả nghiên cứu gtre6n cho thấy tất cả các loài fasciola sp. tại vùng ĐBSCL đều là Fasciola gigantica.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 17-22
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 8-12
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...