Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVII (2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

Dịch tả heo Châu Phi (ASF) là một bệnh do virus có khả năng lây nhiễm rất cao, gây ra bởi virus dịch tả heo châu Phi (ASFV), một thành viên của họ Asfarviridaef. Trong nghiên cứu này, sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang trên những trại heo địa phương tại tỉnh Bến Tre.Thông tin được thu thập bằng cách điều tra và phỏng vấn trực tiếp từ 90 hộ chăn nuôi nhằm phân tích yếu tố nguy cơ chính liên quan bệnh ASF. Các mẫu môi trường và máu được xét nghiệm bằng kỹ thuật Real time PCR để xác định sự hiện diện của ASFV và xác định tỷ lệ lưu hành. Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh cho thấy, nguy cơ cao nhất là khoảng cách với đường giao thông chính dưới 1km, nguồn thức ăn và con giống từ bên ngoài, con người, gần chợ và các trại chăn nuôi có dịch bệnh. Bên cạnh đó, không phát hiện sự hiện diện của ASFV từ môi trường trại chăn nuôi.

Từ khóa: Heo, dịch tả heo Châu Phi, yếu tố nguy cơ, tỉnh Bến Tre

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 138-144
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 199-205
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...