Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 538-543
Tạp chí: Hội thảo Quốc tế "Phát triển bền vững nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch địa phương", Đà Lạt, Lâm Đồng năm 2019
Liên kết:

Thành phố Cần Thơ có tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đặc sắc. Ở đây có cảnh quan thiên nhiên điển hình vùng sông nước và nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc dân tộc. Với tiềm năng du lịch và các điều kiện khác thuận lợi, du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, người dân địa phương đã khai thác, sử dụng các giá trị văn hóa trong kinh doanh du lịch rất hiệu quả, vừa mang lại nhiều lợi ích kinh tế vừa bảo tồn các giá trị văn hóa.

Từ khóa: kinh doanh du lịch, văn hóa, du lịch, Mỹ Khánh.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 285-296
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Cần Thơ, 28/11/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...