Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2014) Trang: 95-101
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014
Liên kết:

This study is to apply the Oryza model to simulate the rice yield, as the basic combine remote sensing image for the result is mapping yield in Soc Trang province. Weather data, crop management, water management and fertilizers uses data are also collected as data sources for the model. The yields observation was also collected in order to evaluate the result simulation of the Oryza2000 model. The results showed that the rice yield simulated from Oryza2000 model has very close correlation with field conditions for Winter-Spring and Summer-Autumn rice seasons, (r = 0,77 and r = 0,84) while there was no correlation for Spring-Summer season, it can be due to water regime and soil salinity constraints in this season.

Keywords: rice yield, Oryza2000 model, radar SAR, remote sensing, Soc Trang

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...