Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Liên kết:

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một tiếp cận mới v việc xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng dựa trên hệ thống thông tin quyết định đa trị (set-valued/multi-valued decision information system). Nguồn thông tin có thể lấy từ các thông số cảm biến thu thập các điểm đo đạc được bố trí trong các khu rừng. Đối với yêu cầu quản lý rừng hiện nay, thì việc xây dựng một hệ thống thông tin quyết định đa trị cảnh báo cháy rừng có thể giúp các chuyên gia tìm phương án tối ưu cho cảnh báo cháy rừng. Tri thức về cảnh báo cháy rừng được cung cấp từ các chuyên gia nguồn thông tin chuyên ngành và thông qua các phép toán trên lý thuyết v hệ thống thông tin quyết định đa trị xác định kết quả cấp độ cảnh báo cháy rừng tại các vị trí thu thập thông tin nói trên, xác định các điểm ti m ẩn có khả n ng t ng cấp độ cháy nh m giúp cho công tác phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả tốt Đây c ng là hướng giải pháp khả thi xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tự động thay thế cho công việc thủ công trong quản lý rừng hiện nay kịp thời ngăn ngừa những đám cháy rừng có thể xảy ra.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...