Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 87
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Liên kết:

Yêu cần cảnh báo trước dịch hại đối cây trồng nói chung và cảnh báo dịch rầy nâu nói riêng là một công tác hết sức quan trọng trong ngành sản xuất nông nghiệp, nó giúp nông dân và các nhà quản lý có hướng chủ động trong việc phòng tránh và tiêu diệt dịch hại, từ đó giảm bớt thiệt hại cho cây trồng và tác động xấu đến môi trường. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu một tiếp cận mới xác định các mức độ và sự di trú của rầy nâu dựa trên hệ thống thông tin quyết định đa trị. Kết quả thực nghiệm cho thấy có thể xác định mức độ và sự di trú của rầy nâu những vị trí khác nhau về mặt không gian và thời gian, giúp hỗ trợ hiệu quả cho việc xử lý thông tin về dịch hại rầy nâu, giúp ích trong công tác cảnh báo rầy nâu cho các nhà quản lý bảo vệ thực vật hiện nay ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...