Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 61-Số 11 (2019) Trang: 34-37
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Việt Nam
Liên kết:

Hai vật liệu khung cơ kim cấu trúc zeolite (ZIF) được tổng hợp từ cùng hỗn hợp hai linker imidazole nhưng có cấu trúc hoàn toàn khác nhau do tác dụng của hệ dung môi sử dụng trong quá trình tổng hợp. Zn(5-nbIm)0.33(2-mIm)1.67 (ZIF-HL1) và Zn(5-nbIm)1.14(2-mIm)0.86 (ZIF-HL2), trong đó 5-nbIm = 5-benzimidazolate và 2-mIm = 2-methylimidazolate, được tạo thành từ phản ứng nhiệt dung môi của kẽm nitrate với hỗn hợp hai linker 5-nbIm và 2-mIm trong dung môi N,N-dimethylformamide (DMF) đối với ZIF-HL1 và DMF/acetonitrile (ACN)/nước (4:3:1, v/v) đối với ZIF-HL2. Cấu trúc của hai vật liệu ZIF được xác định bằng phân tích nhiễu xạ tia X và độ xốp của chúng cũng được phân tích. Kết quả cho thấy, cả hai vật liệu đều có độ kết tinh tốt, độ bền nhiệt và độ xốp cao.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 38-43
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 65-71
Tải về
1 (2012) Trang: 367
Tạp chí: IWAMSN 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...