Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 65-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/05/2020
Ngày nhận bài sửa: 21/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Metal organic frameworks based on single and interpenetrated frames

Từ khóa:

Độ bền nhiệt, độ kết tinh, độ xốp, khung sườn đan xen, khung sườn đơn, vật liệu khung cơ kim

Keywords:

Crystallinity, inter-penetrated framework, metal-organic frameworks, porosity, single framework, thermal stability

ABSTRACT

Single (MT-1) and inter-penetrated (int-MT-1) metal organic frameworks were synthesized via solvothermal method from the reaction of zinc nitrate hexahydrate and 1,4-benzenedicarboxylic acid in N,N¢-dimethylformamide (DMF). The morphologies of resulting materials were observed under NHV-CAM microscope. The structures of the single and inter-penetrated frameworks respectively resulted in MT-1 and int-MT-1 were analyzed by powder X-ray diffraction analysis (PXRD) and their thermal stability was also determined by thermal gravimetric analysis (TGA). The porosity of these two materials was proved by Brunauer-Emmett-Teller (BET) method through N2 isotherms at 77 K. The results showed that two materials with single and inter-penetrated frameworks were successfully synthesized as expected. Both materials are highly crystalline with high thermal stability and porosity.

TÓM TẮT

Vật liệu khung cơ kim khung sườn đơn (MT-1) và khung sườn đan xen (int-MT-1) được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt dung môi từ muối kẽm nitrate và 1,4-benzenedicarboxylic acid trong dung môi N,N¢-dimethylformamide (DMF). Hình dáng của vật liệu tạo thành được xác định bằng kính hiển vi kỹ thuật số NHV-CAM. Cấu trúc khung sườn đơn và khung sườn đan xen của vật liệu tạo thành được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X dạng bột (PXRD) và sự khác nhau về độ bền nhiệt của chúng được chứng minh bằng phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng (TGA). Độ xốp của vật liệu được xác định bằng phương pháp Brunauer-Emmett-Teller (BET) qua đường hấp phụ đẳng nhiệt N2 ở 77 K. Kết quả cho thấy vật liệu khung cơ kim khung sườn đơn và khung sườn đan xen được tổng hợp thành công như mong đợi. Cả hai vật liệu đều có độ kết tinh tốt, độ bền nhiệt cao và diện tích bề mặt riêng lớn.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Minh Toàn, Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Duy Khánh, 2020. Vật liệu khung cơ kim dựa trên khung sườn đơn và khung sườn đan xen. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5A): 65-71.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 38-43
Tải về
1 (2012) Trang: 367
Tạp chí: IWAMSN 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...