Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 205
Tạp chí: IFS 2014
Liên kết:

EFFECTS OF LIGHT INTENSITIES ON FORMATION AND COMPOSITION OF BIOFLOCS AND GROWTH PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMPS (Litopenaeus vannamei) 

IN NURSING TANK SYSTEMS

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 119-127
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...