Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
30 (2014) Trang:
Tạp chí: tap chi khoa hoc-dai hoc quoc gia ha noi
Liên kết:

Naringin là một flavanone glycoside có nhiều hoạt tính sinh học quý được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp dược phẩm. Từ vỏ quả bưởi, chúng tôi đã phân lập naringin tinh khiết và xác định cấu trúc hoá học naringin bằng phương pháp sắc kí và cộng hưởng từ hạt nhân. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất và tinh chế naringin để cho hiệu suất cao nhất cũng đã được khảo sát. Kết quả chỉ ra rằng các điều kiện tối ưu nhất được lựa chọn bao gồm: chiết bằng phương pháp ngâm dầm ở 70 °C, dung môi EtOH : H2O = 8:2, tỉ lệ mẫu : dung môi = 1:14, thời gian chiết 1h, loại tạp ở pH = 9, kết tinh ở pH = 5, kết tinh lại H2O : EtOH = 8:2 Từ các kết quả nghiên cứu được, một quy trình chiết xuất naringin từ vỏ quả bưởi citrus maxima, hiệu suất 2,5%, độ tinh sạch 95,08% đã được đề xuất. Kết quả này có thể áp dụng để sản xuất naringin quy mô công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp dược phẩm.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...