Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2014) Trang: 208-217
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13 , Trường ĐH Nông Lân TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014
Liên kết: http://

Results of in vitro screening of the antagonistic activity of 16 promising strains of actinomycetes against three strains P.ST1, P.ST2, P.HG4 of P. oryzae revealed three actinomycetes PH1.C4t, CTA2.S1t, CTA1.C2t having strong and stable antagonism with sterile radius of 8.40, 8.20 and 6.27 mm, respectively, at 7 days after the experiment. Three actinomycetes were produced HCN. Two strains coded CTA2.S1t and CTA1.C2t have chitinolytic and cellulolytic activity, but one coded PH1.C4t only lysed cellulose. These ability could imply to include in their fungal antagonistic ability.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...