Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2018) Trang: 93-101
Tạp chí: Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các chủng vi khuẩn liên kết với thực vật (Enterobacter cloacae, Burkholderia acidipaludis , Bacillus sp) kết hợp với các liều lượng phân đạm, phân lân đến năng suất khoai lang và hiệu lực của các chủng vi khuẩn triển vọng đến năng suất khoai lang trồng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện trong 2 vụ: vụ xuân hè 2016 và hè thu 2016. Kết quả của thí nghiệm cho thấy hoạt tính cố định đạm của vi khuẩn  Burkholderia acidipaludis mạnh nhất so với 2 vi khuẩn còn lại thông qua việc gia tăng số củ khoai lang. Bón 60kgN/ha kết hợp với chủng vi khuẩn Burkholderia acidipaludis cho số củ, chiều dài của, đường kính củ và năng suất củ khoai lang tương đương với bón 90 kg N/ha. Sử dụng chủng vi khuẩn Burkholderia acidipaludis đã tiết kiệm được khoảng 30% lượng phân đạm bón cho khoai lang.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 1-8
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...