Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
145 (2016) Trang: 117-119
Tạp chí: Economics Letters

We combine an RCT and a lab-in-the-field experiment to explore how participating in an ‘entrepreneurship and gender’ training affects the intra-household bargaining position of women. While male preferences dominate household decisions, the training attenuates the bargaining gap considerably. Inviting husbands to participate in the training does not further improve outcomes.

Các bài báo khác
http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2016.2472 (2016) Trang: 1-19
Tạp chí: Management Science
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...