Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 60-69
Tác giả: Lê Thanh Phong
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/10/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Teaching a number of analytical grade 11 with the assistance of software GeoGebra

Từ khóa:

Dạy học với phần mềm động, phần mềm GeoGebra, dạy học khám phá, dạy học khái niệm

Keywords:

Teaching with dynamic geometry software, Geogebra solfware, discovery learning, conceptual teaching

ABSTRACT

This paper presents the results of using conceptual teaching method in calculus lessons of grade 11 with the support of GeoGebra software. The study was conducted in two classes of equivalent level at Phan Van Hung High school in Soc Trang, academic year 2012-2013. Data was collected from classroom observations, lessons-in- progress analysis, and interviews with about the effects of teaching with the support of GeoGebra. The results showed that some elements of teaching calculus with the support of GeoGebra software was feasible. GeoGebra software also facilitated students in acquiring the knowledge under instruction, from which they can explore concepts, definitions, and enhance the outcomes of learning activities.

TóM TắT

Bài báo trình bày kết quả dạy học khái niệm và bài tập trong Giải tích 11 theo mô hình dạy học với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra. Nghiên cứu được tiến hành ở 2 lớp tương đương, trường phổ thông Phan Văn Hùng, Sóc Trăng, năm học 2012 - 2013. Thông qua việc quan sát, phân tích tiết dạy thực nghiệm, phỏng vấn giáo viên về hiệu quả dạy học khi dạy học với sự hỗ trợ của GeoGebra, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc dạy học một số yếu tố Giải tích với sự hỗ trợ phần mềm GeoGebra theo mô hình là rất khả thi. Ngoài ra phần mềm GeoGebra giúp học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức được trình bày, từ đó khám phá nội dung khái niệm và có thể dự đoán được kết quả của một số bài tập.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...