Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1&2 (2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Liên kết:

Sự thành công hay thất bại của du lịch phụ thuộc vào quyết định lựa chọn du lịch của du khách. Và công việc của Nhà marketing điểm đến du lịch là truyền tải thông tin đến đúng đối tượng du khách để việc Quảng bá điểm đến hiệu quả hơn trong khi tiết kiệm đáng kể về mặt chi phí. Chính vì vậy, nhóm tác giả đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ trên 107 du khách về đánh giá của họ đối với hình ảnh điểm đến Việt Nam. Kết quả cho thấy(1) khách có kinh nghiệm đi du lịch cao có xu hướng đánh giá điểm đến Việt Nam cao hơn nhóm khách có kinh nghiệm du lịch trung bình ? thấp; (2) Không có sự chênh lệch đáng kể trong đánh giá về điểm đến Việt Nam của các du khách có động cơ du lịch khác nhau và giới tính khác nhau; (3) Du khách đến từ Châu lục khác nhau sẽ có xu hướng đánh giá điểm đến Việt Nam khác nhau. Trong đó, du khách đến từ Châu úc có khuynh hướng đánh giá điểm đến Việt Nam cao hơn và du khách đến từ Châu á có khuynh hướng đánh giá điểm đến Việt Nam thấp hơn.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...