Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY (2019) Trang: 145-158
Tạp chí: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY
Liên kết:

Công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Kiêng Giang được thực hiện xuyên suốt, liên tục, đạt được những thành tựu to lớn. Chúng tôi tiến hành đánh giá, phân tích nguyên nhân của các thành tựu và tồn tại hạn chế thông qua tổng kết quá trình thực hiện công tác tuyên truyền của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm phát huy các ưu điểm và khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Các bài báo khác
TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY (2019) Trang: 172-182
Tạp chí: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY
(2017) Trang: 127-133
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...