Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2008) Trang:
Tác giả: M. T. NGUYEN, I. OEY
Tạp chí: International Workshop on Food Safety and Processing Technology
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings 11th Symposium on Applied Biological Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...