Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
In Phuong Hoang Yen and Nguyen Thi Van Su (2019) Trang: 23-40
Tạp chí: Using Alternative Assessment to Improve EFL Learners’ Learning Achievement: From Theory to Practice

This chapter highlights advantages of alternative assessment and elucidates why alternative assessment is important for language learning and teaching, and especially for curriculum reform policies. A brief review on potential problems implementing alternative or formative assessment policies in language classrooms is presented. Two reformed language curricula and assessment policies: Chinese College English Reforms and Vietnamese General English Reforms are examined and suggestions for future research related to alternative types of language assessments are presented.

Các bài báo khác
11 (2019) Trang: 76-89
Tạp chí: Journal of Applied Research in Higher Education
5(1) (2016) Trang: 707-718
Tạp chí: Journal of Teaching and Education
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...